Voor alle reglementen verwijzen we je graag naar de website van het NSIJP: www.nsijp.nl.

Regels op het inrijterrein tijdens IJRN Wedstrijden

 • Combinaties die op de linkerhand rijden, hebben bij het passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden)
 • Rijd je in stap, ga dan naar de binnenhoefslag om combinaties die sneller gaan de ruimte te geven
 • Niet afsnijden bij het inhalen, zoek de ruimte en geef anderen ruimte
 • Gebruik geen luide stemhulpen, die kan invloed hebben op andere combinaties
 • Zorg dat je tijdig in de inrijbak/collectingring aanwezig bent! Te laat betekent geen proef rijden.
 • Honden en toeschouwers mogen de inrijbak/collectingring niet betreden


Accommodatie- en terreinregels tijdens IJRN Wedstrijden (en in het algemeen)

 

 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of waardevermindering aan personen, dieren of goederen tijdens het evenement of op het evenementterrein. 
 •  In en bij de stallen mag niet worden gerookt.

 •  Er kan alleen op de parkeerplaats geparkeerd worden. Prikweides mogen alleen opgebouwd worden op door de wedstrijdorganisatie hiervoor aangewezen plaatsen. Tijdens outdoorevenementen mogen auto's en trailers alleen worden geparkeerd op die delen van het buitenterrein die daarvoor door de wedstrijdorganisatie zijn aangewezen.

 •  Boxen mogen alleen gebruikt worden voor paarden van deelnemers die van tevoren een box hebben gereserveerd en toegewezen hebben gekregen. 

 •  Volg bij calamiteiten ten allen tijde de aanwijzingen van de speaker en leden van de wedstrijdorganisatie op.

 •  Wijzigingen dienen op de dag zelf aangemeld te worden bij het secretariaat.  

 •  IJRN-wedstrijden wordt georganiseerd volgens het FIPO en het Nederlands Wedstrijdreglement van het NSIJP, tenzij anders is aangegeven.  

 •  Alle paarden op het wedstrijdterrein moeten deugdelijk gevaccineerd zijn en dienen uit een ziektevrij bestand te komen, te zijn voorzien van een geldig paspoort, een geldige influenza-enting, een startnummer, een chip en natuurlijk in goede gezondheid te verkeren. De eigenaren hun eigenaren dienen deugdelijk WA -verzekerd te zijn.

 •  Honden en eventuele andere huisdieren zijn welkom, maar uitsluitend aan de lijn.