Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare documenten, met uitzondering van de nieuwsbrieven.

Om een document te openen, klikt u op het PDF-icoon voor de desbetreffende document.
Om een document te downloaden, klikt u met uw rechtermuisknop op het PDF-icoon en klikt u op Link opslaan als of Doel opslaan als.


Statuten

file extension pdfStatuten IJRN (2018 - heden)

file extension pdfConcept huishoudelijk reglement (vaststelling ALV 2018)


Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV) 2018

file extension pdfUitnodiging en agenda ALV 2018


Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV)

file extension pdfALV notulen 2013

file extension pdfALV notulen 2014

file extension pdfALV notulen 2015

file extension pdfALV notulen 2016 

file extension pdfALV notulen 2017

file extension pdfBALV notulen 2017 (stemming nieuwe statuten)


Mindmap jaarplannen 

file extension pdfIJRN jaarplan 2014

file extension pdfIJRN jaarplan 2015


Mindmap jaarverslagen 

file extension pdfIJRN in 2013 (mindmap)

file extension pdfIJRN in 2014 (mindmap)


(Financiele) jaarverslagen

file extension pdfFinancieel jaarverslag 2013

file extension pdfFinancieel jaarverslag 2014

file extension pdfFinancieel jaarverslag 2015

file extension pdfFinancieel jaarverslag 2016


Verslagen kascommissie

file extension pdfVerslag kascommisie 2013

file extension pdfVerslag kascommisie 2014

file extension pdfVerslag kascommisie 2015

file extension pdfVerslag kascommisie 2016

file extension pdfVerslag kascommisie 2017


Begroting

file extension pdfBegroting 2017

file extension pdfBegroting 2018


Overige documenten

file extension pdfAlgemene voorwaarden IJRN 

file extension XLSDeclaratieformulier IJRN 2019

file extension pdfLedenonderzoek studenten Stenden 2017