Het doel van de vereniging is om het rijden en gebruiken van IJslandse paarden te stimuleren en het bevorderen van onderling contact van liefhebbers van IJslandse paarden. De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks om onder andere:

  • onderling af te stemmen
  • terugkoppeling te krijgen vanuit de verschillende commissies
  • de financiële stand van zaken te bespreken
  • te discussiëren over de toekomst van de vereniging.

Het bestuur organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de verenigingsactiviteiten. Daarnaast is deze vergadering bestemd om de leden te raadplegen en eventueel besluiten te nemen. Eventuele bestuurswisselingen vinden altijd plaats tijdens de ALV.

Het bestuur van IJRN bestaat op dit moment uit 8 leden, namelijk:

Naam Functie                                                                   Verantwoordelijkheden
Michiel Blok Voorzitter 

Extern contact
Belangenbehartiging IJRN
Contactpersoon NSIJP

Judith van Ekeren Penningmeester                    Financiële administratie
Bestuurscontact sponsoring
Bestuurscontact jeugd
Rena Holthaus Secretaris ALV
Jorien van Koten Secretaris

Bestuurscontact wedstrijden/lid wedstrijdcommissie

Anne van Staaveren

Bestuurslid Bestuurscontact lescommissie
Bestuurscontact HCE 
Bestuurscontact cursussen 

Maaike Burggrafer

Bestuurslid

Stuurgroep Youthcup 2016

Liesbeth Verboog

Bestuurslid

Bestuurscontact activiteiten
Bestuurscontact keuringen
Bestuurscontact showteam

Kees Hogendoorn Bestuurslid  Baancommisaris