Tot 2016 was de a Hestbaki het verenigingsblad van IJRN. Met ingang van 2017 is á Hestbaki gestopt doordat er geen hoofdredacteur te vinden was.

IJRN brengt nu maandelijks een nieuwsbrief uit. Daarnaast zullen alle IJRN leden een jaarboek per huisadres ontvangen.