De vereniging

IJsland Rijders Noord (IJRN) is de vereniging voor alle IJslanderliefhebbers in het noorden van Nederland. IJRN verenigt recreatieruiters, sportruiters, fokkers en andere liefhebbers van het IJslands Paard. IJRN is de enige vereniging in Nederland die beschikking heeft over een eigen ovaal- en telgangbaan. Beiden hebben we in het voorjaar van 2014 kunnen renoveren, d.m.v. hulp van het HCE, onze leden, de Vrienden van IJRN en nog vele anderen.

Het doel van IJRN is om:
het rijden op en gebruiken van IJslandse paarden te stimuleren;
en het onderling contact tussen liefhebbers van IJslandse paarden te bevorderen.   

 IJRN organiseert :

  • recreatieve,
  • educatieve  
  • en sportieve IJslander evenementen... 
    ... zoals bijvoorbeeld wekelijkse rijlessen op verschillende locaties in ons verenigingsgebied, ruitercafés, cursussen, lezingen, wedstrijden, buitenritten en trektochten.

Tweemaandelijks krijgen de leden een digitale nieuwsbrief toegestuurd met daarin alle actuele informatie over de IJRN activiteiten.

Standplaats en centrale ontmoetingsplaats van IJRN is het Hippisch centrum Exloo, waar we de beschikking hebben over een ovaalbaan, een binnenmanege en prachtige uitrijdmogelijkheden voor heerlijke ritten te paard. Meer hierover kun je lezen bij 'Accommodatie'. 

Een aantal jaar geleden is er een filmpje gemaakt omdat IJRN haar 25-jarige jubileum vierde. Bekijk hier het filmpje. 

 Een stukje geschiedenis...

Ongeveer in 1978 staken enkele liefhebbers/eigenaren van IJslandse paarden in het noorden van Nederland de koppen bij elkaar om meer samen te gaan doen. Er werden al keuringen door het stamboek georganiseerd, en dat gebeurde bijvoorbeeld wel eens in Dwingeloo, bij de familie Barkhuysen op Zonnetij. Wijlen Mw. Barkhyusen was dan ook een van de oprichters van IJ.R.N. Er werden wel eens cursussen, ritten of een soort sportdagen op verschillende plekken georganiseerd.

In 1979 was er voor het eerst een ledenvergadering. De vereniging was echter nog officieus. Vanaf 1984 werden er wedstrijden georganiseerd op de Eswalmanege in Vries.

De vereniging werd pas in 1987 officieel; de statuten werden toen bij een notaris in Steenwijk vastgelegd. Het was toen ook wel dringend nodig, want het ledenaantal groeide gestaag en inmiddels hadden de leden het voor elkaar gekregen om op de Eswalmanege een echte ovaalbaan neer te leggen. Daar was zelfs een ludieke geldinzamelingsactie voor op touw gezet! Die bracht wel 35,- gulden op.

Er startte een lesgroep in 1987 in Vries met Els van der Tas als juf.

IJ.R.N. organiseerde ook dat jaar de Nederlandse Kampioenschappen op de Eswalmanege, waarbij de ovaalbaan officieel geopend werd met de burgemeester van Vries erbij.

Voor de gelegenheid, en jarenlang gebruikt, werden door enkele leden drie blauwe borden gemaakt met IJsland Centrum Noord erop. Deze werden onthuld door de burgemeester.

Deze borden zijn later mee verhuisd naar Exloo, waar ze tot ze uit elkaar vielen, aan de baan hebben gestaan.

Leden hielpen mee aan het onderhoud van de baan. Er werden jaarlijks cursussen, wedstrijden en keuringen georganiseerd. Soms ook met Gaedingakeppni onderdelen erbij. Een keer was er een Tienkamp.

Het was altijd spannend of de wedstrijd wel door ging, want er was altijd tekort aan deelnemers. Toch kwamen grootheden als Walter Feldmann Jr. en Viola Halmann bij ons rijden. Later deden er zelfs ruiters uit IJsland mee, omdat Heidar Hafdal zich in Vries had gevestigd met Gera Boersma. De trainers die bij hen kwamen werken deden dan ook mee.

Er was altijd een grote groep vrijwilligers in de organisaties. Sommigen zijn nog steeds actief als vrijwilliger!

Er werd af en toe een demonstratie gegeven in de regio, door een team gelegenheidsruiters; soms was het de lesclub, aangevoerd door juf Els.

Ook werden er in de hele regio wel diverse activiteiten georganiseerd, maar dat gebeurde meestal op persoonlijk initiatief, want er was nog niet echt veel coördinatie.

Toen er steeds meer problemen kwamen op de manege in Vries, zijn we verhuisd naar een nieuwe thuisbasis in Exloo. Daar werd een nieuwe ovaalbaan en telgangbaan neergelegd bij het nieuwe Hippisch Centrum Exloo(H.C.E.)

Sinds 1992 wordt daar les gegeven, en worden er cursussen, keuringen en wedstrijden georganiseerd. De vereniging is inmiddels vele malen groter geworden en er zijn meerdere instructeurs, juryleden, trainers, fokkers onder de leden. Er zijn tal van activiteiten in de hele regio. Er zijn diverse locaties waar lessen e.d. georganiseerd worden. Er is een jeugdclub (Aeska) bij gekomen.

Het Verenigingsblad Á Hestbaki heeft in de loop der jaren ook heel wat metamorfoses doorgemaakt. In 2017 is om organisatorische redenen besloten om het verenigingsblad een jaarboek te maken en meer gebruik te gaan maken van digitale nieuwsbrieven. Het IJ.R.N. logo is in 2007 vernieuwd. De oude verenigingstrui wordt binnenkort aangevuld/vervangen door jasjes met het nieuwe logo. Sinds juni 2017 is kleding met IJRN logo's eenvoudig verkrijgbaar via deze website.

Zie ook Á Hestbaki nr. 2 van 2007 voor meer details over de geschiedenis.

Irene Steringa- de Vries.(mede-oprichter en privé-archief)