reglementen

Regels op het inrijterrein tijdens IJRN-wedstrijden 

 • Combinaties die op de linkerhand rijden, hebben bij het passeren voorrang op de hoefslag ( dus rechts houden).
 • Rijd je in stap, ga dan naar de binnenhoefslag om combinaties die sneller gaan de ruimte te geven.
 • Niet afsnijden bij het inhalen, zoek de ruimte en geef anderen de ruimte.
 • Gebruik geen luide stemhulpen, dit is hinderlijk voor andere combinaties.
 • Zorg dat je tijdig in de inrijbak/collecting ring aanwezig bent! Te laat betekent geen proef rijden.
 • Honden en toeschouwers mogen de inrijbak/collecting ring niet betreden.

 Accommodatie- en terreinregels 

 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of waardevermindering aan personen, dieren of goederen tijdens het evenement of op het evenementterrein. 
 • In en bij de stallen mag niet worden gerookt.
 • Er kan alleen op de parkeerplaats geparkeerd worden. Prikweides mogen alleen opgebouwd worden op door de wedstrijdorganisatie hiervoor aangewezen plaatsen. Tijdens outdoorevenementen mogen auto's en trailers alleen worden geparkeerd op die delen van het buitenterrein die daarvoor door de wedstrijdorganisatie zijn aangewezen.
 • Boxen mogen alleen gebruikt worden voor paarden van deelnemers die van tevoren een box hebben gereserveerd en toegewezen hebben gekregen. 
 • Volg bij calamiteiten ten allen tijde de aanwijzingen van de speaker en leden van de wedstrijdorganisatie op.
 • Wijzigingen dienen op de dag zelf aangemeld te worden bij het secretariaat.  
 • IJRN-wedstrijden wordt georganiseerd volgens het FIPO en het Nederlands Wedstrijdreglement van het NSIJP, tenzij anders is aangegeven.  
 • Alle paarden op het wedstrijdterrein moeten deugdelijk gevaccineerd zijn en dienen uit een ziektevrij bestand te komen, te zijn voorzien van een geldig paspoort, een geldige influenza-enting, een startnummer, een chip en natuurlijk in goede gezondheid te verkeren. De eigenaren hun eigenaren dienen deugdelijk WA -verzekerd te zijn.
 • Honden en eventuele andere huisdieren zijn welkom, maar uitsluitend aan de lijn. 

 

Voor alle reglementen verwijzen wij je graag naar de website van het NSIJP:

www.nsijp.nl


NSIJP Vaccinatieregels paardeninfluenza 2013

Sedert 2007 heeft het NSIJP zich geconformeerd aan de FEI / FEIF vaccinatieregels, zoals deze in 2007 zijn vastgelegd door de FEIF In het FIRO 1.4.

Dit betekent dat alle voor IJslandse paarden die deelnemen aan evenementen, zowel sportwedstrijden als fokkerijkeuringen, - shows e.d., daarmee doelend op alle evenementen die onder auspiciën van het NSIJP worden georganiseerd, geldt dat de deelnemende (ook moeders van veulens) paarden moeten zijn geënt volgens onderstaande regels:

 1. Alle paarden die gaan deelnemen aan een NSIJP evenement moeten op zijn minst een basisenting paardeninfluenza hebben ondergaan. De basisenting bestaat uit een set van twee entingen, de tweede enting moet zijn gegeven tussen 21 en 92 dagen, na de administratiedatum van de eerste enting.
 2.  Een derde enting (de eerste booster) moet worden gegeven binnen 7 kalendermaanden na de (geregistreerde) datum van toediening van de tweede basisenting.
 3. Tenminste jaarlijks dient vervolgens een booster gegeven te worden (dwz binnen 365 dagen na de laatste enting)
 4. Wanneer het paard zal gaan deelnemen aan een NSIJP evenement, moet delaatste enting zijn gegeven niet eerder dan 6 maanden en 21 dagen voor het begin van het evenement c.q. aankomst in de stallen, uitgaande van datgene wat het eerst plaatsvindt;
 5. Entingen moeten bovendien tenminste 7 dagen vóór het begin van evenement c.q. aankomst in de stallen zijn gegeven;
 6. Alle paarden die – voorheen - zijn geënt volgens een jaarlijks schema, hoeven niet opnieuw een basisenting te ondergaan, mits er op enig moment een basisenting is gegeven en het paard vanaf dat moment telkens tenminste jaarlijks is geënt. Voor die paarden geldt dat er uitsluitend voor moet worden gezorgd dat de laatste enting niet eerder dan 6 maanden en 21 dagen voor aanvang van het evenement c.q. aankomst in de stallen is gegeven;
 7. Wanneer het interval tussen de laatste enting en de start van het evenement c.q. de aankomst in de stallen méér is dan 6 maanden en 21 dagen, hoeft het paard niet opnieuw een basisenting te ondergaan; één enting is genoeg (mits het paard na de basisenting altijd jaarlijks is geënt).
 8. Paarden die niet deelnemen aan wedstrijd en/of keuringen, zouden tenminste jaarlijks aansluitend moeten worden geënt (dus telkens de volgende enting binnen de tijdspanne van 365 dagen).


 Enkele voorbeelden voor deelname aan evenementen

Het paard is altijd geënt volgens een 365 dagen schema sinds de eerste booster (=derde) enting en de laatste enting was niet eerder dan 6 maanden en 21 dagen en niet later dan 7 dagen voor aanvang van het evenement:

 • Paard is OK.

Het paard is altijd geënt volgens een 365 dagen schema sinds de eerste booster (=derde) enting en de laatste enting was langer geleden gegeven dan 6 maanden en 21 dagen voor aanvang van het evenement:

 • Paard moet 1 (één) enting krijgen binnen de genoemde periode van 6 maanden en 21 dagen voor het evenement, maar niet korter dan 7 dagen voor aanvang daarvan. Wanneer het paard regelmatig op evenementen (wedstrijden en/of keuringen) wordt uitgebracht, moet het tenminste elke zes maanden en 21 dagen geënt worden.

Het paard is niet geënt volgens het 365 dagen schema sedert de eerste booster (= derde) enting:

 • Paard dient opnieuw een basisenting en opvolgende boosterenting binnen 7 maanden te krijgen, de laatste enting moet worden gegeven binnen 6 maanden en 21 dagen en niet later dan 7 dagen voor aanvang van het evenement.

Algemeen

 • Alle als zodanig in Nederland erkende paardeninfluenza vaccins worden geaccepteerd;
 • Alle entingen moeten worden gegeven door een dierenarts;
 • De entingen moeten worden toegediend volgens de instructies van de producent. De wijze waarop de enting wordt toegediend (intramusculair of intranasaal) dient evenwel gelijk te blijven, voor zover het de eerste en de tweede enting van de basisenting betreft;
 • De details van de enting: het vaccin, serie/batchnummer, de datum en de wijze van toediening moeten worden aangetekend in het bij het paard behorende paspoort;
 • Wanneer entingsgegevens in een nieuw of duplicaat paspoort moeten worden ingevoerd én de entingshistorie van een paard is erg uitgebreid, dan mag de dierenarts een verklaring afgegeven om te certificeren dat de entingen – tot dan toe – zijn toegediend volgens de regels van de NSIJP (de FEI/FEIF);

Met ingang van 2013 zullen deze regels voor alle NSIJP evenementen gelden en ook daadwerkelijk worden nageleefd. Paarden die niet volgens de regels zijn geënt, kunnen van NSIJP evenementen worden uitgesloten.

Bron: www.nsijp.nl