Tot 2016 was de a Hestbaki het verenigingsblad van IJRN. Met ingang van 2017 is รก Hestbaki gestopt doordat er geen hoofdredacteur te vinden was.

IJRN brengt nu maandelijks een nieuwsbrief uit. Daarnaast zullen alle IJRN leden een jaarboek per huisadres ontvangen.