Accommodatielidmaatschap HCE 
Er is een mogelijkheid voor onze leden om accommodatielid te worden van het HCE. Je kunt dan - mits er geen andere activeiten plaats vinden- rijden in de binnenbak(ken) van het HCE.

Dinsdagavond
De grote bak is enkele dinsdagavonden gereserveerd voor IJRN-leden die accommodatilid zijn bij het HCE. De data vindt je op de agenda. 


Kosten en betaling 
Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kun je de kosten a €100 betalen op:
NL34 INGB 0008 4539 28
ten name van IJsland Rijders Noord
onder vermelding van 'bakafdracht HCE + je naam'.

IJRN zorgt dan dat dit bedrag bij het HCE terecht komt.